Jegyzőkönyv: 3620

szkennelt verzió
Név: F. T.
Neme: férfi
Születési hely: Püspökladány
Születési idő: 1925
Utolsó lakóhely: Budapest
Foglalkozás: orvostanhallgató
Táborok: Rökk Szilárd utca 26. internálótábor


Fent nevezett előadja a következőket:
1944. március 19-én délután német SS katonák elfoglalták a Rökk Szilárd u. 26. Sz. alatti rabbiképzőt. A szomszédos házban lévő internátusból az ott talált növendékekkel a rabbiképzőből kihordatták a padokat és azok helyébe ágyakat állíttattak fel. Néhány nap múlva a zsidó gazdasági élet exponens alakjait hozták be, akik részben a rendőrség őrizete alatt állottak. A rendőrség parancsnoka dr. Ubrizsy Pál rendőrsegéd fogalmazó volt, az őrszemélyzet parancsnokai pedig, illetve helyettesei Kiss és Tóth tiszthelyettesek.Április első napjaiban történt, hgoy légiriadó alkalmával mikor az óvóhelyen tartózkodtunk, híre terjedt, hogy Budai Goldberger Antal kint lévén a gyárban, azt a kijelentést tette, hogy rövidesen visszajön és átveszi az üzemet. Éjjel 12 órakor az SS parancsnok telefonált az óvóhelyen a rendőrparancsnoknak, hogy az őrizeteseket az óvóhelyről utasításáig nem engedhetik ki és semmi élelmiszerhez nem juthatnak. Másnap reggel jött egy Takács nevű SS polgári megbízott, egy állítólagos pozsonyi egyetemi hallgató, aki korra való tekintet nélkül kivitette az udvarra az embereket és hosszú időn át egy fahasábon keresztül ugráltatta és tornáztatta őket. Egy 21 éves fiút, mivel szerinte szemtelenül nézett rá, agyba-főbe vert, még a szemüvegét is eltörte.Még megemlítem a tornázásra vonatkozólag, hogy ezen az aktuson jelen voltak SS-ek Wistliczeny SS hadnagy vezetésével és mikor Láng Lajos felsőházi tag - szintén őrizetes - nem tudta a fahasábot átugrani, Takács többször a lába mellé lőtt, amitől Láng szívatakot kapott, úgy hogy kórházba kellett szállítani.Április 8-án délután közölték az őrizetesekkel, hogy másnap elviszik őket és adják le értékeiket és pénzüket, miután azt magukkal nem vihetik. Ápr. 9én másnap a kora reggeli órákban elhurcolták őket Kiss tiszthelyettes vezetésével a Keleti pályaudvarra, ahonnan a kistarcsai internálótáborba kerültek.Ápr. 15-én a Keoknál jelentkező külföldiek közül 500-an bekerültek a Rökk Szilárd utcába, ahonnan csak az igazoltan keresztényeket engedték el.Én az orvosi szobában mint egészségügyi voltam szolgálatos. Az orvosi rendelésekre eleinte Kiss tiszthelyettes is megjelenté sé még a súlyos betegeknek sem engedett gyógyszert rendelni, még kevésbé behozatni. Az internáltak javarésze holmi nélkül tartózkodott itt és egy kis tanteremben 50-60 ember volt összezsúfolva, holott még 20 ember részére sem volt megfelelő hálóhely. Néhány nap múlva dr. kelemen Endre orvost, aki ugyan már rég evang.vallású volt, behozták a toloncházba, aki magas politikai összeköttetésekkel rendelkezett, többek között Kállayval is kapcsolatban volt, kiverekedte, hogy az egészségügyi berendezéseket a minimálisra csökkentve, beszerezhessék.Néhány nap múlva megkezdődött a szelektálás, a munkabírókat, különösen a fiatalokat a csepeli Tsuk-telepre és a Mauthner magtelepre vitték. Dr. Hahn Istvánnal együtt bennünket is kivittek a Tsuk-telepre, ahol kijelöltek egy konyhahelyiséget és egy orvosi szobát. Ubrizsy, aki rendszerint bikacsőkkel jelent meg, nagy beszédében vázolta az ottlévőknek, hogy nem azért hozták be őket, hogy hazamenjenek, itt el fognak pusztulni, vagy pedig deportálják őket. Bezsúfoltak több mint 200 embert egy még fel nem épített helyiségbe. Előzőleg motozáson estek keresztül és csak a legszükségesebb holmikat tarthatták meg. A Tsuk-telepen 3 rendőr őrizetére voltak bízva, akik visszaéltek a nőknek a védtelenségével és erőszakra ragadtatták magukat. A Mauthner telepen a hírek szerint még rosszabb volt ebből a szempontból a helyzet. Egy Ádám Éva neurasztániás ottlévő betegről egy alkalommal az ott szolgálatot teljesítő rendőr lerántotta a takarót és erőszakoskodni akart vele, amit én dr. Neumann Tiborral közöltem, aki az őrizetesek lelki gondozásával volt megbízva. Ádám Évától hallottam, hogy egy alkalommal éjszaka 5 nőt elvittek a rendőrök és azok soha többé nem tértek vissza.A Tsuk telepen rövidesen megindult egy szelektálás az erős munkabíró férfiakat átvittéka Horthy ligetre, ahol egy valaha istállóban lévő épületben kaptak elhelyezést a legszigorúbb őrizet és felügyelet mellett.Időközben felállítottak a Páva utcában egy internáló tábort, ahová a betegeket és a fiatalokat vitték és ezeknek a helyzetük elég tűrhető volt.Időközben az újságírókat részben behívó, részben letartoztatás alapján behozták a Rökk Szilárd utcába, akik szintén a Tsuk telepre és Horthy ligetre kerültek.Időközben elrendelték a sárga csillag viselését, ami tág lehetőséget nyújtott az önkényes letartóztatásokra.Egy szombat délután Ubrizsy fülem hallatára adta ki a parancsot az alárendelt 3 detektivnek, hogy hétfő reggelre 60 zsidóra lenne szüksége. A detektivek közölték vele, hogy ennyi embert hétfő reggelig nem tudnak összeszedni, mert a zsidók most nagyon óvatosak, vagy egyáltalán nem mennek az utcára és ha mennek, a csillagot nem takarják el, mert félnek a letartóztatástól. Ubrizsy erre megparancsolta, hogy álljanak ki egy utcasarokra és a velük szembe jövő 60 embert hozzák be neki, mert ő közvetlenül Endre László alá tartozik és minden intézkedésről neki tartozik beszámolni, közben többször hangoztatta , hogy felmegy Endre Lászlóhoz jelentést tenni. A 3 detektív valóban össze is szedte a 60 embert és a letartóztatásokra jellemző, hogy mikor vasárnap délelőtt a "MIENK" nevű kávéház előtt egy csillagos embernek, aki le sem takarta a csillagot, hátulról az egyik detektív a vállára tette a kezét és közölte vele, hogy bekíséri őt a sárga csillag eltakarása végett.Egyik nap megszökött a Tsuk-telepről egy lengyel nő és emiatt a tábor a legszigorúbb sankciók alá került. Nőket és gyerekeket a rendőrök a legkisebb büntetésnek minősített cselekményekért súlyosan bántalmaztak és néhány napig semmiféle élelemben nem részesítették őket, az óvóhelyre légiriadó alatt nem mehettek le. Általában az utóbbi időkben már nem mehettek le zsidók az óvóhelyre azzal, hogy sokan vannak, közben hangoztatták, hogy az angolok és az oroszok a zsidókra úgy sem dobnak bombát.1944. május 30-án elhagytam a telepet és bevonultam munkaszolgálatra.
switch to English

bphm.hu

holokausztmagyarorszagon.hu